MİMARİ DOKUSUYLA ÖZEL BİR KENT: BABADAĞ

Trapezopolis

Denizli ili, Babadağ ilçesi, Bekirler köyü, Boludüzü mevkiinde bulunmaktadır. Antik kentin kuzeyden güneye doğru uzanan düzlük üzerine, arazinin coğrafi yapısına göre kurulduğu anlaşılmaktadır. Yüzeyde bazı yapı kalıntıları izlenebilmektedir. Yüzeydeki kalıntılar Roma ve Bizans dönemi özellikleri göstermektedir.

Babadağ'a yaklaşık 13 km mesafededir.

Daha detaylı bilgi için tıklayınız.

Afrodisias

Afrodisyas Tanrıça Afrodit'e adanmış birçok eski çağ kentinin ortak adıdır. Afrodisias adlı kentlerin en ünlüsü, Anadolu'nun güneybatısında, eski Karia bölgesinde, günümüzde Aydın'ın Karacasu ilçesine bağlı Geyre mahallesinin bulunduğu yerdedir. Yunan ve Roma dönemlerine ait en görkemli antik kentlerden biri olan Afrodisyas, deprem kuşağındaki konumu nedeniyle, tarihi boyunca pek çok depremden şiddetle etkilenmiştir. Depremler nedeniyle su baskınları meydana gelmiş, inşa edilen tahliye sisteminin kanıtları bugün de görülebilmektedir. Günümüze kadar gelen yapıları Tetrapylon (dört kapı), Afrodit Tapınağı, Stadyum, Odeon ve Bishops Sarayı, Antik Tiyatro’dur.

Babadağ'a yaklaşık 32 km mesafededir.

Daha detaylı bilgi için tıklayınız.

Attuda

Attuda Denizli ili, Sarayköy ilçesi sınırları içerisinde ve ilçenin yaklaşık 17 km güneybatısında yer almaktadır. Antik dönemde, Caria ve Frigya arasında bir sınır kentidir. Attuta’nın Hellenistik dönemde kurulmuş olduğu tahmin edilmektedir. Lykos vadisindeki kentler ile Aphrodisias arasındaki ticari, ekonomik ve sanatsal iletişimleri kurmada önemli bir rol oynamıştır. Ayrıca, Zeus, Apollon, Dionysos ve Asklepios heykelleri ile Artemis Anaitis kültünün de Attuda'da bulunduğunu antik kaynaklar yazar. Antik kentte imparatorluk öncesi ve sonrasında sikke basılmıştır.

Babadağ'a yaklaşık 32 km mesafededir.

Daha detaylı bilgi için tıklayınız.

Laodikeia

>

Denizli ilinin 6 km. kuzeyinde yer alan antik Laodikeia kenti, coğrafi bakımdan çok uygun bir noktada ve Lykos ırmağının güneyinde kurulmuştur. Laodikeia, MÖ. I. yüzyılda Anadolu'nun en önemli ve ünlü kentlerinden biridir. Laodikeia’nın önemli ve günümüze kadar gelebilen yapıları içinde; Anadolu’nun en büyük stadyumu, 2 tiyatrosu, 4 hamam kompleksi, 5 agorası, 5 nymphaeumu, 2 anıtsal giriş kapısı, Bouleuterionu, tapınakları, Peristylli evleri, Latrina, kiliseleri ve anıtsal caddeleri sayılabilir. Kent, M.S. 4. yy.’dan itibaren Kutsal Hac Merkezi olma gibi dinsel bir özelliğe sahip olmuştur. Bu yönüyle Hıristiyanlık dünyasının en eski ve en önemli kutsal yapılarından biri olma özelliğini korumaktadır ve bu nedenle yapı bir hac kilisesidir.

Babadağ'a yaklaşık 38 km mesafededir.

Daha detaylı bilgi için tıklayınız.

Tripolis

Denizli merkezinin 40 km kuzeyinde, Buldan ilçesine bağlı Yenice kasabasının doğusunda yer alan antik şehir Tripolis, Bergama Krallığı tarafından kurulmuştur. Konumunun verdiği avantaj sayesinde Tripolis’in Hellenistik Dönem’de Lidya- Frigya- Karya üçgeninde gerçekleştirdiği ticaret sonucu bölgenin zengin kentlerinden biri haline gelmiştir. Kent en ihtişamlı çağını Roma Dönemi'nde yaşamıştır. M.S. 2. yy.’dan itibaren kentte yeni bir yapılanmaya gidilmiş ve şehir kapıları, caddeler, hamamlar, stadyum, tiyatro ve meclis binası gibi kamu binaları yapılmıştır.

Babadağ'a yaklaşık 42 km mesafededir.

Daha detaylı bilgi için tıklayınız.

Hierapolis

Kentin kuruluşu hakkında bilgilerin kısıtlı olmasına karşın; Bergama Krallarından II. Eumenes tarafından MÖ. II. YY. başlarında kurulduğu ve Bergama’nın efsanevi kurucusu Telephos’un karısı Amazonlar kraliçesi Hiera’dan dolayı, Hierapolis adını aldığı bilinmektedir.

Hierapolis, Roma İmparatoru Neron dönemindeki büyük depreme kadar, Hellenistik kentleşme ilkelerine bağlı kalarak özgün dokusunu sürdürmüştür. Deprem kuşağı üzerinde bulunan kent, Neron dönemi depreminden büyük zarar görmüş ve tamamen yenilenmiştir. Üst üste yaşadığı bu depremlerden sonra kent, tüm Hellenistik niteliğini kaybetmiş, tipik bir Roma kenti görünümünü almıştır. Hierapolis Roma döneminden sonra Bizans döneminde de çok önemli bir merkez olmuştur. Bu önem, MS. IV. yüzyıldan itibaren Hıristiyanlık merkezi olması (metropolis), MS. 80 yıllarında, Hz. İsa’nın havarilerinden olan, Aziz Philip’in burada öldürülmesinden kaynaklanmaktadır. Hierapolis, XII. yüzyıl sonlarına doğru Türklerin eline geçmiştir.

Şehir, 09 Aralık 1988 tarihinde hem doğa hem de kültürel miras olarak UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmıştır.

Babadağ'a yaklaşık 52 km mesafededir.

Daha detaylı bilgi için tıklayınız.